30 Ocak 2013 Çarşamba

ANA SAYFAPomak Mücadelesinin kızgın kavgasında , kor ateşindeki örgütsel yaşamda ustalaşmamız… Vur eskiye yıkılsın, omuz ver yeniye yeşersin Mücadelemiz!” 

Tarihini bilmeyen milletler, başka milletlerin şikarıdır, (avıdır) 


Rumi 1293 yılında olması nedeniyle tarihimize Doksanüç Harbiolarak geçen bu savaş büyük çapta bir etnik azınlık  kıyımına, dehşetverici paniğe sebep olmuş, işgal altına giren bölgelerin halkı da göç yollarınarevan olmuştur. Ruslar, Kırım Savaşında uyguladıkları en acımasız yöntemleri busavaşta da uygulamışlardır. Katliamlarla birlikte Pomaklar  evlerindenbarklarından koparılarak göçe zorlanmışlardır.
RESiMLERiN ÜZERiNi TIKLAYIN

Tarih boyunca yaşanan bütün göçleri ve bu göçlerde karşılaşılan kıyım ve kırımları anlatmak bir makalenin hacmine sığmaz. Onun için biz daha çok 19. yüzyılda Pomakların  uğradıkları göçlerin,sürgünlerin, kıyım ve kırımların bir bölümünü, bu sitemizde özetlemeye çalışacağız.


Bir kılıç savruluşunda parmaklar gidiyor, ikincidebilekler paramparça oluyor! Bir bakmışsın ki, eller kollar da aynı akıbetipaylaşmış… Bunlar yazılmadık tarihin sayfalarından alıntılar. Anılar,anılar, bu anılarda köyler, mezralar artarda diziliyor. Ve böylece Rodop Pomakinsanının kara talihinin kara çergesi dokunuyor. Dökülen kanlar çoktan taştoprağa dönüşmüş ama bu çoktan bıçaktan kılıçtan geçirilmiş pomakların hâlâyaşayan çocukları ve torunları, taşa toprağa dönüşmüş olan kanı sımsıcak birhâle getiriyor, avuç avuç ellerinde tutarcasına… Şimdi bu taş toprağa dönüşmüşolan kandan candan yeni kilimler, çergeler dokunmakta Pomakça  agıtlaryakılmaktadır.
  Pomakların varlıklarını sürdürdüğü 5 Avrupa ülkesindede Potansiyel etnikbir tehdit olarak görülmekte asimilasyon politikalarına maruz kalan Birdevletsiz halk eritilmesi gereken bir azınlık olarak görülmektedir. AslındaMesele farklılıklar değil, etnik kimliktir .